Geri Hata bildir
Sunan: Alex Vidaeff
Sunum tarihi: 16 Nisan 2011 Cumartesi
VideoAgent: Fetal Büyüme Kısıtlılığı Olan Preterm Eylemde Antenatal Kortikosteroid Kullanımının Risk ve Yararları - Alex Vidaeff [Risks And Benefits Of Antenatal Corticosteroid Therapy Prior Preterm Iugr]
XIII. ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ
IUGR ve Preterm Doğum >

Fetal Büyüme Kısıtlılığı Olan Preterm Eylemde Antenatal Kortikosteroid Kullanımının Risk ve Yararları

Risks And Benefits Of Antenatal Corticosteroid Therapy Prior Preterm IugrLookUs