Geri Hata bildir
Sunan: Özgür Deren
Sunum tarihi: 15 Nisan 2011 Cuma
VideoAgent: PP Kanamaya Bağlı Ölümleri Önleyici Tedbirler - Özgür Deren
XIII. ULUSAL PERİNATOLOJİ KONGRESİ
Pospartum Kanamalar >

PP Kanamaya Bağlı Ölümleri Önleyici Tedbirler


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Umut Dilek
PP Kanama ve Risk Faktörleri
Selahattin Kumru
PP Kanamada Klinik ve Hipovolemik Şok
Ahmet Yalınkaya
PP Kanamada Medikal ve Cerrahi Yaklaşımlar
Katılımcılar
Pospartum Kanamalar - Tartışma

LookUs